Internet Archive BookReader

It hundrede uduaalde Danske viser, om allehaande merckelige krigs bedrifft, oc anden seldsom euentyr som sig her udi Riget ved gamle kemper, naffnkundige konger